Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Er is veel veranderd in het zorgstelsel. Nieuwe wetten zijn ingevoerd en een deel van de zorg is overgeheveld naar de gemeenten.

Als je een zintuiglijke beperking hebt en aangewezen bent op zorg dan heb je vaak nog veel vragen over de aanvraag, de beoordeling en de toewijzing of afwijzing. Bij een toewijzing is het bovendien van belang dat je zorg kunt krijgen van een gespecialiseerde zorginstelling die deskundig is op het gebied van jouw beperking.

Goede en goed toegankelijke zorg is van groot belang. Wij geven onafhankelijke informatie, verzamelen ervaringen en leggen knelpunten voor aan de betrokken instanties. Zeker bij gemeenten is er nog een groot gebrek aan kennis over de gevolgen van een auditieve beperking, doofblindheid en een taalontwikkelingsstoornis.

Onze websites over het thema Zorg en maatschappelijke ondersteuning: