Toegankelijke samenleving

Telecommunicatie is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Dankzij onze lobby hebben wij bereikt dat je gebruik kunt maken van de beeld- en tekstbemiddelingsdienst.
Maar een omroepbericht op het station is nog niet te volgen. En een gesprek voeren met een baliemedewerker op een gemeentehuis verloopt nog vaak moeizaam. Zo maar enkele voorbeelden waar je dagelijks tegenaan kunt lopen.

Wij willen onze samenleving beter toegankelijk maken voor mensen met een zintuiglijke beperking. De lobby voor betere toegankelijkheid richt zich nu vooral op openbare gebouwen (musea, ziekenhuizen, gemeentehuizen, etc.) en op het openbaar vervoer.

Onze website over het thema Toegankelijke samenleving: