Colofon

De portal Sterkerdoor.nl is een gezamenlijke product van:

– Stichting Hoormij (NVVS, FOSS, SH-Jong);
– Divers Doof (FODOK en Stichting Plotsdoven);
Dovenschap;
Nederlandse Dove Jongeren;
Participatiegroep Doofblinden van de Oogvereniging;

Redactie:
Arend Verschoor (Stichting Hoormij, projectleiding)
Angélique van Lynden (Stichting Hoormij)
Inge Doorn (FODOK)
Mariën Hannink (FODOK),
Petra Kortenhoeven (Oogvereniging)
Wouter Bolier (Stichting Hoormij)

Sterkerdoor.nl en de meeste bijbehorende Keuzehulpen zijn toegankelijk gemaakt voor doofblinden. Het gaat om basiselementen die het voor doofblinden mogelijk maken om de site te kunnen bezoeken. Belangrijkste onderdelen hiervan zijn:
– de kleurkeuze
– makkelijk kunnen navigeren op de site
– gebruik kunnen maken van spraaksoftware
De Keuzehulpen Erbijhoren en Plotsdoof zijn niet toegankelijk voor doofblinden.

Sterkerdoor.nl is een product van het project Iedereen Sterk, zoals dit door het ministerie van VWS is gefinancierd.

De bouw van Sterkerdoor is verzorgd door De Keuzearchitecten.