Passend onderwijs

De onderwijswet passend onderwijs is bedoeld om meer leerlingen met een handicap of beperking in het regulier onderwijs te plaatsen. Als ouder van een doof, slechthorend, doofblind of tos-kind kan je verschillende ervaringen hebben met passend onderwijs. Bij de een verloopt alles voorspoedig, met veel kennis en begrip van leerkrachten en onderwijsondersteuners. Bij de ander is dat niet het geval en is er bijvoorbeeld te weinig deskundigheid en te weinig ondersteuning. Veel is afhankelijk van de inzet van individuele leerkrachten, ambulante begeleiders, intern begeleiders, remedial teachers en teamleiders.

Onafhankelijke informatie geven over passend onderwijs aan jou als ouders vinden wij belangrijk. Net als jullie met elkaar in contact brengen. Wij organiseren ouderbijeenkomsten en leggen contacten via sociale media. De jongerenorganisaties doen dat speciaal voor jongeren.
Als ouder en leerling moet je kunnen meepraten en meebeslissen.
Het behoud van speciale voorzieningen, zoals de speciale positie van onderwijsinstellingen en diensten ambulante begeleiding voor leerlingen met een zintuiglijke beperking, is een belangrijk doel waar wij strijden.
Bovendien willen wij dat de deskundigheid over leerlingen met een zintuiglijke beperking binnen het onderwijs in het algemeen wordt vergroot.

Onze website over het thema Passend Onderwijs: