Disclaimer

De portal Sterkerdoor is tot stand gekomen onder redactie van Stichting Hoormij, Divers Doof, Nederlandse Dove Jongeren, Dovenschap en de participatiegroep Doofblinden van de Oogvereniging. Hierna te noemen de samenwerkende organisaties Sterkerdoor.

Alle op Sterkerdoor geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Bedenk bij het lezen dat eigen situaties anders kunnen zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van adviezen en behandeling van professionals.

U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site.
De samenwerkende organisaties Sterkerdoor accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht
Stichting Hoormij bezit namens de samenwerkende organisaties Sterkerdoor bezitten alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.
Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij de informatie van deze website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.